PASTATŲ ADMINISTRAVIMAS

 • Sutarčių su paslaugų tiekėjais (elektros, šilumos, vandens ir kt.) administravimas;
 • atsakingo administravimo vadybininko skyrimas;
 • pastato bendrojo naudojimo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūra priėmimo eksploatacijai metu, defektinio akto su defektų/gedimų šalinimo rekomendacijomis sudarymas ir pateikimas;
 • nuolatinių stebėjimų vykdymas, pasirinktinai tikrinant namo bendrojo naudojimo objektus (1 k. per mėnesį);
 • namo būklės įvertinimas ir jo atitikimo privalomųjų reikalavimų visumai nustatymas pagal nuolatinių stebėjimų ir apžiūrų rezultatus;
 • pastebėtų defektų ir gedimų fiksavimas atitinkamuose dokumentuose, numatant priemones jiems šalinti;
 • metinių ir ilgalaikio remonto bei kitokio tvarkymo darbų ir lėšų plano sudarymas;
 • rangovų/tiekėjų apklausų organizavimas vadovaujantis paslaugų kainos ir kokybės kriterijais, atliekamų remonto darbų techninė priežiūra, kontrolė ir darbų priėmimas, rangovų garantijų inventorizacija ir jų įgyvendinimo kontroliavimas;
 • ataskaitų apie atliktus darbus ir suteiktas paslaugas pateikimas;
 • patalpų savininkų susirinkimų, balsavimų raštu organizavimas, dalyvavimas susirinkimuose;
 • mėnesinių mokesčių už paslaugas apskaičiavimas, mokėjimo pranešimų parengimas ir pristatymas gyventojams, įmokų surinkimas, mokėjimų kontrolės vykdymas, skolų išieškojimo organizavimas;